เปลี่ยนการแสดงผล
ตัวอักษรขนาดเล็ก  ตัวอักษรขนาดปกติ  ตัวอักษรขนาดใหญ่  line  ธีมสีขาว  ธีมสีเขียว  ธีมสีเหลือง
English  ภาษาไทย
   

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

ถานการณ์โรค

โรคไข้เลือดออก 30 ต.ค. 2557 - 15:02 น.
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2557
จำนวนผู้ป่วยสะสม DHF+DF+DSS ณ วันที่ 28 ต.ค. 2557 (สัปดาห์ที่ 42)
จำนวนผู้ป่วย 30,657 ราย
จำนวนผู้ป่วยตาย 27 ราย
อัตราป่วยต่อแสนประชากร 47.44 ราย
อัตราตายต่อแสนประชากร 0.04 ราย
อัตราป่วยตาย (ร้อยละ) 0.09 ราย
โรคเท้าช้าง 20 มิ.ย 2557 - 15:59 น.
ข่าวโรคเท้าช้าง 

สถานการณ์โรคเท้าช้าง ณ มิถุนายน 2557
  (New)

ข้อมูลสถิติโรคเท้าช้าง 
แผนที่โรคเท้าช้าง  2557
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 03 มี.ค. 2557 - 13:10 น.
 
โรคมาลาเรีย 03 มี.ค. 2557 - 13:11 น.
 สถานการณ์โรคมาลาเรีย  ประจำสัปดาห์ที่ 1 - 41 พ.ศ. 2557 (ปีปฎิทิน)

รายงานสถานการณ์มาลาเรียข้อมูล : ตั้งแต่ 1 มกราคม  -  10 ตุลาคม 2557
 

ผู้ป่วยไทยทั้งประเทศ
19,108 ราย (เพิ่มขึ้น 8.00% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว)
ผู้ป่วยต่างชาติ 6,007 ราย (ลดลง 49.00% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว)Malaria Situation in Thailand week  1 - 41 ( 10 October  2014 )
                   <  1  Jan   -   10  Oct   2014>

No. of Thai malaria cases              = 19,108
No. of  Foreigner  malaria cases    =   6,007
 
ข้อมูลย้อนหลังรายสัปดาห์
ข้อมูลมาลาเรียรายเดือน (2555)

โรคติดต่อนำโดยแมลงอื่นๆ 19 พ.ค. 2557 - 13:54 น.
ข่าวประกวดราคา
   
 
ศูนย์เอกสารและสื่ออิเลคโทรนิค
 

วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง (Journal of the Vector - Borne Diseases)
วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง
วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง (Journal of the Vector - Borne Diseases)
แนวทางการจัดการพาหะนำโรค แบบ ผสมผสาน สำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (IVM)
แนวทางและคู่มือปฏิบัติการ
แนวทางการจัดการพาหะนำโรค แบบ ผสมผสาน สำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น (IVM)
สื่อต้นแบบในภาวะน้ำท่วม
สื่อต้นแบบ
สื่อต้นแบบในภาวะน้ำท่วม
งานวิจัย
งานวิจัย
งานวิจัย

   

 

 
ท่านพึ่งพอใจกับเนื้อหาตลาดนัดความรู้ของ IVM