เปลี่ยนการแสดงผล
ตัวอักษรขนาดเล็ก  ตัวอักษรขนาดปกติ  ตัวอักษรขนาดใหญ่  line  ธีมสีขาว  ธีมสีเขียว  ธีมสีเหลือง
English  ภาษาไทย
   

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

ถานการณ์โรค

โรคไข้เลือดออก 11 ธ.ค. 2557 - 09:21 น.
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2557
จำนวนผู้ป่วยสะสม DHF+DF+DSS ณ วันที่ 09 ธ.ค. 2557 (สัปดาห์ที่ 48)
จำนวนผู้ป่วย 37,153 ราย
จำนวนผู้ป่วยตาย 36 ราย
อัตราป่วยต่อแสนประชากร 57.49 ราย
อัตราตายต่อแสนประชากร 0.06 ราย
อัตราป่วยตาย (ร้อยละ) 0.10 ราย
โรคเท้าช้าง 20 มิ.ย 2557 - 15:59 น.
ข่าวโรคเท้าช้าง 

สถานการณ์โรคเท้าช้าง ณ พฤศจิกายน 2557  (New)
                                       มิถุนายน     2557

ข้อมูลสถิติโรคเท้าช้าง 
แผนที่โรคเท้าช้าง  2557
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 03 มี.ค. 2557 - 13:10 น.

สำนักระบาดวิทยาสรุปสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
วันที่ 1 มกราคม  -  3 ธันวาคม  2557 


กลุ่มระบาทวิทยา สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง สรุปสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
สัปดาห์ที่ 48  ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2557


 
โรคมาลาเรีย 03 มี.ค. 2557 - 13:11 น.
 สถานการณ์โรคมาลาเรีย  ประจำสัปดาห์ที่ 1 - 48 พ.ศ. 2557 (ปีปฎิทิน)

รายงานสถานการณ์มาลาเรียข้อมูล : ตั้งแต่ 1 มกราคม  -  28  พฤศจิกายน 2557
 

ผู้ป่วยไทยทั้งประเทศ
21,856 ราย (เพิ่มขึ้น 6.00% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว)
ผู้ป่วยต่างชาติ 6,755 ราย (ลดลง 47.00% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว)Malaria Situation in Thailand week  1 - 48 ( 28 November 2014 )
                   <  1  Jan   -  28  Nov  2014>

No. of Thai malaria cases              = 21,856
No. of  Foreigner  malaria cases    =   6,755
 
ข้อมูลย้อนหลังรายสัปดาห์
ข้อมูลมาลาเรียรายเดือน (2555)

โรคติดต่อนำโดยแมลงอื่นๆ 19 พ.ค. 2557 - 13:54 น.
ข่าวประกวดราคา
   
 
ศูนย์เอกสารและสื่ออิเลคโทรนิค
 

วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง (Journal of the Vector - Borne Diseases)
วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง
วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง (Journal of the Vector - Borne Diseases)
คู่มือ (Work Manual) การทำงานภายในสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
แนวทางและคู่มือปฏิบัติการ
คู่มือ (Work Manual) การทำงานภายในสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
สื่อต้นแบบในภาวะน้ำท่วม
สื่อต้นแบบ
สื่อต้นแบบในภาวะน้ำท่วม
งานวิจัย
งานวิจัย
งานวิจัย

   

 

 
ท่านพึ่งพอใจกับเนื้อหาตลาดนัดความรู้ของ IVM