เปลี่ยนการแสดงผล
ตัวอักษรขนาดเล็ก  ตัวอักษรขนาดปกติ  ตัวอักษรขนาดใหญ่  line  ธีมสีขาว  ธีมสีเขียว  ธีมสีเหลือง
English  ภาษาไทย
   

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

ถานการณ์โรค

โรคไข้เลือดออก 17 ก.ย. 2557 - 16:34 น.
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2557
จำนวนผู้ป่วยสะสม DHF+DF+DSS ณ วันที่ 16 ก.ย. 2557 (สัปดาห์ที่ 36)
จำนวนผู้ป่วย 23,941 ราย
จำนวนผู้ป่วยตาย 23 ราย
อัตราป่วยต่อแสนประชากร 37.05 ราย
อัตราตายต่อแสนประชากร 0.04 ราย
อัตราป่วยตาย (ร้อยละ) 0.10 ราย
โรคเท้าช้าง 20 มิ.ย 2557 - 15:59 น.
ข่าวโรคเท้าช้าง 

สถานการณ์โรคเท้าช้าง ณ มิถุนายน 2557
  (New)

ข้อมูลสถิติโรคเท้าช้าง 
แผนที่โรคเท้าช้าง  2557
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 03 มี.ค. 2557 - 13:10 น.
 
โรคมาลาเรีย 03 มี.ค. 2557 - 13:11 น.
 สถานการณ์โรคมาลาเรีย  ประจำสัปดาห์ที่ 1 - 33 พ.ศ. 2557 (ปีปฎิทิน)

รายงานสถานการณ์มาลาเรียข้อมูล : ตั้งแต่ 1 มกราคม  -  22  สิงหาคม  2557
 

ผู้ป่วยไทยทั้งประเทศ
15,263 ราย (เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว)
ผู้ป่วยต่างชาติ 4,909 ราย (ลดลง 52% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว)Malaria Situation in Thailand week  1 - 33 ( 22  Aug  2014 )
                   <  1  Jan   -   22  Aug   2014>

No. of Thai malaria cases              = 15,263
No. of  Foreigner  malaria cases    = 4,909
 
ข้อมูลมาลาเรียรายเดือน (2555)

โรคติดต่อนำโดยแมลงอื่นๆ 19 พ.ค. 2557 - 13:54 น.
ข่าวประกวดราคา
   
 
ศูนย์เอกสารและสื่ออิเลคโทรนิค
 

วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง (Journal of the Vector - Borne Diseases)
วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง
วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง (Journal of the Vector - Borne Diseases)
แนวทางและคู่มือ การปฏิบัติเรื่องทั่วไป
แนวทางและคู่มือปฏิบัติการ
แนวทางและคู่มือ การปฏิบัติเรื่องทั่วไป
สื่อต้นแบบในภาวะน้ำท่วม
สื่อต้นแบบ
สื่อต้นแบบในภาวะน้ำท่วม
งานวิจัย
งานวิจัย
งานวิจัย

   

 

 
ฐานข้อมูล อำเภอควบคุมโรคเข็มแข็ง