เปลี่ยนการแสดงผล
ตัวอักษรขนาดเล็ก  ตัวอักษรขนาดปกติ  ตัวอักษรขนาดใหญ่  line  ธีมสีขาว  ธีมสีเขียว  ธีมสีเหลือง
English  ภาษาไทย
   

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

ถานการณ์โรค

โรคไข้เลือดออก 10 เม.ย 2557 - 16:47 น.
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2557
จำนวนผู้ป่วยสะสม DHF+DF+DSS ณ วันที่ 09 เม.ย 2557 (สัปดาห์ที่ 13)
จำนวนผู้ป่วย 4,466 ราย
จำนวนผู้ป่วยตาย 3 ราย
อัตราป่วยต่อแสนประชากร 6.95 ราย
อัตราตายต่อแสนประชากร 0.00 ราย
อัตราป่วยตาย (ร้อยละ) 0.07 ราย
โรคเท้าช้าง 03 มี.ค. 2557 - 11:47 น.
ข่าวโรคเท้าช้าง 
คู่ มือโรคเท้าช้าง
 สถิติผู้ป่วยโรคเท้าช้าง 
สถานการณ์เท้าช้างปี 53
สถานการณ์โรคเท้าช้าง 

ตารางที่ 1 การกระจายของผู้ป่วยโรคเท้าช้างคนไทย รอบเขต ณ ธันวาคม 2553

หน่วยงาน จำนวนผู้ป่วย ร้อยละ อัตราความชุกต่อแสนประชากร
สคร.9 16 13.80 0.46
สคร.11 2 1.73 0.05
สคร.12 98 84.49 2.19
รวม 116 100 0.19


ตารางที่ 2 จังหวัดที่พบผู้ป่วยโรคเท้าช้างคนไทย ณ เดือน มีนาคม 2554
 
อันดับที่
เขต
จังหวัด
ผู้ป่วยระยะ
รวม
อัตราความชุกต่อแสนประชากร
M
L
E
Ag+
1
12
นราธิวาส
90
5
1
0
98
13.71
2
9
ตาก
0
0
0
16
16
3.06
3
11
สรุาษฏร์ธานี 1 0 0 0 1 0.11
4
 
กระบี่
0
0
1
0
1
0.25
รวม
91
5
2
16
114
0.19
 
M = ผู้ป่วยระยะแพร่เชื้อพยาธิฯในโลหิต
L = ผู้ป่วยระยะต่อมน้ำเหลืองอักเสบ 
E = ผู้ป่วยระยะอวัยวะบวมโต
Ag+ = ผู้ป่วยตรวจพบแอนติเจนเชื้อพยาธิฯในโลหิต
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 03 มี.ค. 2557 - 13:10 น.
 
โรคมาลาเรีย 03 มี.ค. 2557 - 13:11 น.
 สถานการณ์โรคมาลาเรีย  ประจำสัปดาห์ที่ 1 - 14  พ.ศ. 2557 (ปีปฎิทิน)

รายงานสถานการณ์มาลาเรียข้อมูล : ตั้งแต่ 1 มกราคม  -  4 เมษายน  2557
 

ผู้ป่วยไทยทั้งประเทศ
2,640 ราย (ลดลง 62% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว)
ผู้ป่วยต่างชาติ 1,037 ราย (ลดลง 62% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว)Malaria Situation in Thailand week  1 - 14  (4  April 2014 )
                   <  1  Jan   -  4  Apr   2014>

No. of Thai malaria cases              = 2,640
No. of  Foreigner  malaria cases    = 1,037

โรคติดต่อนำโดยแมลงอื่นๆ 10 เม.ย 2557 - 11:38 น.


ข่าวประกวดราคา
   
 
ศูนย์เอกสารและสื่ออิเลคโทรนิค
 

วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง
วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง
วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง
แนวทางและคู่มือ การปฏิบัติเรื่องทั่วไป
แนวทางและคู่มือปฏิบัติการ
แนวทางและคู่มือ การปฏิบัติเรื่องทั่วไป
สื่อต้นแบบในภาวะน้ำท่วม
สื่อต้นแบบ
สื่อต้นแบบในภาวะน้ำท่วม
งานวิจัย
งานวิจัย
งานวิจัย

   

 

 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อคลังความรู้สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง