เปลี่ยนการแสดงผล
ตัวอักษรขนาดเล็ก  ตัวอักษรขนาดปกติ  ตัวอักษรขนาดใหญ่  line  ธีมสีขาว  ธีมสีเขียว  ธีมสีเหลือง
English  ภาษาไทย
   

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

ถานการณ์โรค

โรคไข้เลือดออก 18 พ.ย. 2558 - 15:25 น.
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2558
คำอธิบายโรคไข้เลือดออก (Face Sheet)
จำนวนผู้ป่วยสะสม DHF+DF+DSS ณ วันที่ 17 พ.ย. 2558 (สัปดาห์ที่ 45)
จำนวนผู้ป่วย 111,826 ราย
จำนวนผู้ป่วยตาย 108 ราย
อัตราป่วยต่อแสนประชากร 171.71 ราย
อัตราตายต่อแสนประชากร 0.17 ราย
อัตราป่วยตาย (ร้อยละ) 0.10 ราย
สถานการณ์โรคไข้เลือกออก ปี 2558 (สัปดาห์ที่ 45)
โรคสครับไทฟัส 20 พ.ย. 2558 - 15:51 น.
สถานการณ์โรคสครับไทฟัสในประเทศไทย ปี 2558
คำอธิบายโรคสครับไทฟัส (Face Sheet)
จำนวนผู้ป่วยสะสม ณ วันที่ 17 พ.ย. 2558 (สัปดาห์ที่ 45)
จำนวนผู้ป่วย 6,255 ราย
จำนวนผู้ป่วยตาย 9 ราย
อัตราป่วยต่อแสนประชากร 9.76 ราย
อัตราตายต่อแสนประชากร 0.01 ราย
อัตราป่วยตาย (ร้อยละ) 0.14 ราย
โรคลิชมาเนีย
สถานการณ์โรคลิชมาเนีย ปี
คำอธิบายโรคลิชมาเนีย (Face Sheet)
จำนวนผู้ป่วยสะสม ณ วันที่ (สัปดาห์ที่ )
จำนวนผู้ป่วย ราย
จำนวนผู้ป่วยตาย ราย
อัตราป่วยต่อแสนประชากร ราย
อัตราตายต่อแสนประชากร ราย
อัตราป่วยตาย (ร้อยละ) ราย
โรคเท้าช้าง 20 มิ.ย 2557 - 15:59 น.
คำอธิบายโรคเท้าช้าง (Face Sheet)
ข่าวโรคเท้าช้าง 

สถานการณ์โรคเท้าช้าง

ปี 2558
 - เมษายน (์NEW)

ปี 2557 
 -  พฤศจิกายน
 -  มิถุนายน

ข้อมูลสถิติโรคเท้าช้าง 
แผนที่โรคเท้าช้าง  2557
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 03 มี.ค. 2557 - 13:10 น.
คำอธิบายโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Face Sheet)
สำนักระบาดวิทยาสรุปสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
วันที่ 1 ม.ค. - 19 พ.ย. 2558

โรคมาลาเรีย 03 มี.ค. 2557 - 13:11 น.
คำอธิบายโรคมาลาเรีย (Face Sheet)
 สถานการณ์โรคมาลาเรีย  ประจำสัปดาห์ที่ 1 - 45 พ.ศ. 2558 (ปีปฎิทิน)

รายงานสถานการณ์มาลาเรียข้อมูล : ตั้งแต่ 1 มกราคม  -   20  พฤศจิกายน  2558
 

ผู้ป่วยไทยทั้งประเทศ
10,039 ราย (ลดลง 53.83% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว)
ผู้ป่วยต่างชาติ 3,458 ราย (ลดลง 46.94% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว)Malaria Situation in Thailand week  1 - 45 ( 20  Nov  2015 )
                   <  1  Jan   -  20  Nov  2015  >

No. of Thai malaria cases               =  10,039
No. of  Foreigner  malaria cases     =   3,458
 
ข้อมูลย้อนหลังรายสัปดาห์
ข้อมูลมาลาเรียรายเดือน (2555)

โรคติดต่อนำโดยแมลงอื่นๆ 21 ส.ค. 2558 - 07:54 น.

แมงมุมมีพิษ

(Spiders , Tarantula spp., Latrodectus mactans, Latrodectus geometricus)

ลักษณะ           แมงมุมเป็นสัตว์ที่พบได้ทั่วโลก มีมากมายหลายชนิด มีสีและขนาดแตกต่างกันไป ขึ้นกับชนิดของแมงมุม โดยมีขนาดตั้งแต่ 0.3 ซ.ม. จนถึง 24 ซ.ม. ลำตัวของแมงมุมแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ส่วนหัวที่มีเขี้ยวพิษซึ่งรวมอกไว้ด้วย ส่วนที่สอง คือ ส่วนท้อง แมงมุมจะมีเขี้ยวพิษ 1 คู่ และมีขา 4 คู่

แหล่งที่พบ        แมงมุมจะชอบหลบซ่อนตัวอยู่ตามที่มืด ตามรูใต้พื้นดินหรือตามก้อนหินในเวลากลางวันจะเคลื่อนตัวได้ช้า และออกหากินในเวลากลางคืน โดยจะพรางตัวอยู่ในความมืด ใต้โต๊ะเก้าอี้ หรือตามซอกมุมของบ้าน

ส่วนที่เป็นพิษ    แมงมุมทุกชนิดจะมีพิษใช้สำหรับจับเหยื่อโดยจะปล่อยน้ำพิษ ออกทางเขี้ยวพิษ เมื่อแมงมุมกัดเหยื่อ แมงมุมบางชนิดจะมีขนอยู่บนด้านบนของส่วนท้องที่ทำให้ผู้ที่สัมผัสถูกเกิดอาการแพ้

อาการ            ความรุนแรงจากการได้รับพิษของแมงมุมจะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย อายุ และตำแหน่งของร่างกายที่ถูกแมงมุมกัด โดยถ้าถูกกัดบริเวณในหน้าที่ใกล้กับระบบประสาท อาการจะรุนแรงกว่าการถูกกัดที่ส่วนอื่นของร่างกาย โดยผู้ที่ได้รับพิษของตะคริว และหายใจลำบาก แมงมุมที่พบในประเทศไทยบางชนิด เช่น ชนิดทาแรนทูล่า (Tarantula) นอกจากจะกัดด้วยเขี้ยวพิษแล้ว ขนที่อยู่บนด้านบนของส่วนท้อง ถ้าถูกสัมผัสจะทำให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง โดยจะมีอาการคัน เป็นตุ่มนานหลายสัปดาห์ หรือถ้าเข้าตาจะทำให้ตาอักเสบอย่างรุนแรงได้ ส่วนแมงมุมแม่ม่ายดำ แม่ม่ายน้ำตาล มีแหล่งกำเนิดในประเทศอื่นแต่อาจมีโอกาสพบในประเทศไทยได้จากการเดินทางขนส่ง ผู้ถูกแมงมุมแม่ม่ายกัดจะมีอาการแพ้อย่างรุนแรง มีแผลเป็นผื่นบวมแดง เจ็บปวดมีหนอง แผลจะหายช้ามาก และจะเกิดเป็นเนื้อตาย ส่วนพิษจะทำลายระบบภูมิคุ้มกัน และระบบน้ำเหลือง รวมทั้งทำลายเม็ดเลือดขาว ขณะนี้ยังไม่มีเซรุ่มแก้พิษ แต่จะใช้วิธีรักษาตามอาการ

การป้องกันและรักษา     หลีกเลี่ยงจากแมงมุม และคอยระมัดระวังตัวเองเมื่อต้องอยู่ในที่มืด แต่ถ้าถูกแมงมุมกัดให้รีบล้างแผลให้สะอาด ไม่ขยับแขนขาที่ถูกกัดและใช้ผ้าพันแผลเพื่อลดการกระจายของพิษและประคบแผลด้วยน้ำแข็ง รับประทานยาระงับปวด ทายาฆ่าเชื้อบริเวณที่แมงมุมกัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนอนแทรกซ้อน ถ้ามีอาการแพ้พิษอย่งรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์

ที่มา: หนังสือแมลง สัตว์ และพืชที่มีพิษและเป็นอันตราย เล่ม 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข่าวประกวดราคา
   
 
ศูนย์เอกสารและสื่ออิเลคโทรนิค
 

วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง (Journal of the Vector - Borne Diseases)
วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง
วารสารโรคติดต่อนำโดยแมลง (Journal of the Vector - Borne Diseases)
คู่มือและความรู้กีฎวิทยาและการควบคุมแมลงนำโรค
แนวทางและคู่มือปฏิบัติการ
คู่มือและความรู้กีฎวิทยาและการควบคุมแมลงนำโรค
สื่อต้นแบบในภาวะน้ำท่วม
สื่อต้นแบบ
สื่อต้นแบบในภาวะน้ำท่วม
โครงการวิจัยพี่เลี้ยง -> การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ โดย ผศ.ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก
งานวิจัย
โครงการวิจัยพี่เลี้ยง -> การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ โดย ผศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก

   

 

 
ท่านพึ่งพอใจกับเนื้อหาตลาดนัดความรู้ของ IVM